Državne inventura šuma

Prva inventura šuma.
Prva inventura šuma u BiH na velikim površinama (DIŠ) provedena je u periodu od 1964. do 1968. godine.

Druga inventura šuma.
Potreba za zavođenjem druge inventure šuma u BiH je često isticana u stručnim krugovima u oblasti šumarstva, od 80-tih godina prošlog vijeka do 2005. sve češće.

Zaštita šuma

Šume su stanište brojnim predstavnicima biljnog i životinjskog svijeta i jedan od glavnih izvora kisika na Zemlji. Stabilnost šumskih ekoloških sustava ugrožena je požarima, jer vatrena stihija može u vrlo kratkom vremenu progutati cijela šumska područja.

Galerija

Ovdje možete pronaći nevjerovatne slike prirode.

Informacioni sistem za šumarstvo

Od 2010-te godine vam je dostupan informacioni sistem za šumarstvo koji trenutno posjeduje dva modula ("Obrada taksacionih elemenata" i "Iskaz sječa"), dok su ostali moduli u izradi i biti će vam blagovremeno dostupni.

Oprema

Preduzeće posjeduje 30 (trideset) kompleta opreme koja je potrebna za terenska-taksaciona prikupljanja podataka (GPS, busole, pantljike, prečnice, visinomjeri, svrdla za mjerenje prirasta, relaskopi)...

Preduzeće

Kao preduzeće, i kao pojedinci, mi cijenimo integritet, iskrenost, otvorenost, lične uspjehe, konstruktivne samokritike, stalno napredovanje, i uzajamno poštovanje...

Dobrodošli na Wald - Projekt web site


Wald - projekt, društvo sa ograničenom odgovornošću za inventure i projektovanje u šumarstvu, izradu softvera, prodaju šumarske opreme i geodetske poslove. Okupljamo mlade ljude, stručnjake šumarske i informatičke struke, kao i GIS / GPS Specialiste koji su spremni odgovoriti svim izazovima iz ove oblasti.

Naše usluge:

   • Izrada šumskogospodarskih osnova
   • Izrada lovnogospodarskih osnova
   • Izrada softvera
   • Digitalizacija katastrarskih planova
   • Projektovanje, razvoj i održavanje informacionih sistema (geoinformacionih sistema)
   • Istraživanje, obrada i analiza geo podataka
   • Baze podataka za planiranje po općinama
   • Integracija geo podataka i GIS-tehnologije u poslovnim procesima
   • Digitalna kartografija
   • Korisni programi za upravljanje šumskim resursima
   • Obuka i konsultacije za GIS aplikacije

O nama

Preduzeće za inventure i projektovanje u šumarstvu, izradu softvera, prodaju šumarske opreme i geodetske poslove.

Podijeli s prijateljima

Kontakt informacije

ul. ustikolina bb
Bosanska Krupa, 77240
Sarajevo: +38733 554 306
Centrala Bos.Krupa: +38737 474 249
Direktor: +38761 663 319
E-mail: ervin_herak@hotmail.com